Pizza Salvatore Cuomo Ikebukuronishiguchi

3-21-13-1F Nishi-ikebukuro Toshima-ku, Tokyo. Open since 15. September 2007. Floor space 98.2 m2.