Pizza Salvatore Cuomo Ikebukuro Higashiguchi

1-39-4-2F Higashi Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo. Open since 18. November 2009. Floor space 403.7 m2.