Paolobottoni shop

2-3-1 Tokyu department store Kichijoji Musashino-shi,Tokyo Open since 1. March 2017. Floor space 45.5 m2.